Crear una “startup”

Crear una “startup”

Les Startups son una empresa de nova creació que comercialitzen productes i/o serveis a través de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb un model de negoci escalable el qual li permeten un creixement ràpid i sostingut en el temps. A l’hora de posar en marxa una startup, s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes: a) Conèixer bé la normativa de l’àmbit en el qual es desenvoluparà el projecte; b) Establir el tipus d’estructura legal que ha de tenir la startup; c) Realitzar un pacte de socis que reguli el funcionament de la mateixa; d) Escollir un nom, inscriure la marca i comprar el domini e) Conèixer les implicacions fiscals de les startups. Depenen del tipus societari que s’escolli s’hauran de complir unes determinades obligacions fiscals. Existeixen una sèrie de beneficis, que cal conèixer, i que podem impulsar la seva creació; f) Establir un sistema correcte de protecció de dades; g) Vetllar per la seguretat de les seves creacions (propietat intel·lectual); etc. La consolidació del projecte depèn, per tant, no solament de la idea inicial i el seu desenvolupament, sino també de la solidesa de la seva estructura legal que la configura, a més, de la garantia respecte a tercers inversors interessats en el projecte. El nostre departament de dret mercantil es posa a la seva disposició per assessorar-vos sobre el particular.