Hipoteques: AJD, si o no

Hipoteques: AJD, si o no

La darrera Sentencia del Tribunal Suprem dictada per la Sala del Contenciós Administratiu el passat 16 d’octubre interpretant la càrrega de pagament de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) ha creat, sens dubte una gran inseguretat jurídica tant pels clients com per les entitats bancaries i per tots els operadors. Fins ara, els bancs carregaven en el seus clients aquest pagament dins del concepte de despeses pròpies de la constitució de les hipoteques. A principi d’any el propi Tribunal Suprem va establir que la entitat bancària tenia que pagar les despeses de constitució d’aquesta garantia real menys l’AJD que continuava a càrrec del client. Amb aquesta nova Sentencia es canvia de nou el criteri i son els Bancs els que han de pagar també l’impost. La sorpresa ve donada pel fet que en menys de 24 hores desprès de dictar-la, la pròpia Sala del Tribunal Suprem hi ates l’enrenou econòmic que la seva pròpia resolució va crear en el mon borsari, suspèn l’eficàcia de l’esmentada Sentencia, emparant-se en la enorme repercussió econòmica i social de la resolució. Finalment el proper 5 de novembre es reunirà el Ple de la Sala 3ª per decidir o interpretar el sentit d’aquesta Sentencia que no obstant, ha esdevingut ferma. Cal estar, per tant, atens a aquesta resolució per saber si es podrà o no reclamar la devolució de l’impost pagat. El nostre departament de dret bancari els pot assessorar sobre el particular.