Protecció de dades i privacitat

Protecció de dades i privacitat

Un dels majors actius que posseïm són les nostres dades personals. Internet es l’accés al més alt nivell d´informació conegut però també genera continues intromissions en la nostre intimitat. Els estats intenten regular l´us de les tecnologies i la tramitació de les dades personals però Internet no s´atura i ens enfronta, diàriament, a situacions que poden resultar-nos lesives. Els perfils digitals, l’intercanvi d´informacions, etc., generen un gran nombre de dades públiques en benefici de la publicitat, el màrqueting o qualsevol altre fi no confessat. En molts casos, som nosaltres mateixos els que les estem facilitant voluntàriament al fer una compra, buscar un viatge, interessar-nos en una web, penjar una foto, etc. No calculem les conseqüències d´una incorrecte tramitació d´aquestes dades i, per això, cal promoure la necessitat de protegir la nostra privacitat. La regulació que permetia compatibilitzar els avenços tecnològics amb la defensa dels drets dels usuaris ha quedat obsoleta. La protecció que ofereix el Reglament General de Protecció de Dades resulta important però sempre que s´apliqui i actualment, l´ara ja es ahir en aquests supòsits. Haurem d´admetre que si estem en el sistema hem perdut una part de nosaltres mateixos. El tema es, on està el límit ? Cal saber quins son els drets que ens permeten el retorn al control sobre les nostres dades, se’n diu l´ autodeterminació informativa.