Tributació successió activitat econòmica

Tributació successió activitat econòmica Què passa quan l’hereu rep com actiu de l’herència l’activitat empresarial o professional del causant? Hisenda entén per activitat econòmica aquella participació en el capital o… Llegir més →