Ja tenim sentència IRPH

Com ja vàrem anunciar , avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentencia referent a l’índex IRPH pel que es gestionaven moltes hipoteques en el nostre país.

La resolució europea, de vigència a tot l´Estat, dictamina que seran els jutges de cada país els que han de decidir si s´aplica un tipus d’interès diferent en els supòsits en que es consideri que el IRPH es abusiu.

Per tant, es pot dir que els usuaris han sortit guanyant amb aquesta Sentencia encara que deixa en mans del jutges la decisió individualitzada atès que s´haurà d´examinar en cada cas si la comercialització de la hipoteca es va fer de forma abusiva.

Això comporta, sens dubte, una nova judicialització contra les entitats bancaries atès que son molts els afectats per aquesta base de càlcul de l’índex referenciat de les hipoteques.

Hem de recordar que el IRPH, ha cotitzat des de sempre més alt que l´EURIBOR, i per tant, l’aplicació de l´IRPH feia que el client acabés pagant més interessos. Això no obstant, per pal·liar diferencies, els bancs corregien l´EURIBOR sumant-li  un percentatge. Encara i així,  el IRPH sortia més elevat.

La Sentencia permet ara  la revisió del IRPH i si el jutge el considera abusiu, aplicarà per substitució  l´EURIBOR i aquí es on hi pot haver una diferencia favorable al client.

El nostre departament de dret bancari està a la seva disposició per assessorar-los  si es el seu cas.